Truy cập nội dung luôn
 
        
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN


Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1092
Lượt truy cập trong tuần: 1363
Lượt truy cập trong tháng: 18689
Lượt truy cập trong năm: 280272
Tổng số truy cập: 4043116

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Chi bộ trường THCS Phan Đình Giót long trọng tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề
Ngày đăng 27/03/2024 | 17:16  | Lượt xem: 89

Thực hiện Chỉ Thị số 24-CT/TU ngày 08/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội” trong chi bộ trường THCS Phan Đình Giót

 

https://84866dde8c.vws.vegacdn.vn/UploadImages/news/2024/thcsphandinhgiot/2024_3/27/3_27320241238.png?w=1130

 

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 146-KH/QU ngày 31/8/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân; Kế hoạch của Đảng uỷ phường Thượng Đình thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về  “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Tthành phố Hà Nội”; Thực hiện Kế hoạch của Đảng uỷ phường Thượng Đình v/v Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Tthành phố Hà Nội”. Hôm nay, ngày 26 tháng 03 năm 2024, Chi bộ Trường THCS Phan Đình Giót long trọng tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố Hà Nội”.

https://84866dde8c.vws.vegacdn.vn/UploadImages/news/2024/thcsphandinhgiot/admin/2024_3/27/1_27320241234.png?w=1130

Hội nghị sinh hoạt theo chuyên đề tháng 03/2024 của Chi bộ trường THCS Phan Đình Giót

Đến dự với buổi sinh hoạt, chi bộ vui mừng được đón tiếp các đồng chí đại diện cho Đảng ủy – UBND - Ủy ban mặt trận tổ quốc phường Thượng Đình:

+ Đồng chí Lê Quyết thắng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Thượng Đình

+ Đồng chí Chu Thị Mai Vân - Chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc phường Thượng Đình

https://84866dde8c.vws.vegacdn.vn/UploadImages/news/2024/thcsphandinhgiot/admin/2024_3/27/2_27320241234.png?w=1130

Đại diện thường trực đảng ủy phường Thượng Đình về dự buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ trường THCS Phan Đình Giót

Mở đầu chương trình, đồng chí Lê Thị Bình - Bí thư chi bộ lên trình bày bản dự thảo của chuyên đề. Với những nội dung thiết thực, sâu sắc, có tính lan tỏa cao, dự thảo chuyên đề góp phần tạo ra chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của cấp ủy chi bộ và cả hệ thống chính trị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học; từ cấp ủy chi bộ đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.

https://84866dde8c.vws.vegacdn.vn/UploadImages/news/2024/thcsphandinhgiot/admin/2024_3/27/3_27320241234.png?w=1130

Lê Thị Bình - Bí thư chi bộ lên trình bày bản dự thảo của chuyên đề

Để giúp các đồng chí đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của Chi ủy trong việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc, thay mặt cấp ủy Chi bộ, đồng chí Trần Thị An – Phó bí thư chi bộ đã trình bày trước hội nghị bài viết “Bệnh sợ trách nhiệm” trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

https://84866dde8c.vws.vegacdn.vn/UploadImages/news/2024/thcsphandinhgiot/admin/2024_3/27/4_27320241234.png?w=1130

Đồng chí Trần Thị An – Phó bí thư chi bộ trình bày nội dung bài viết “Bệnh sợ trách nhiệm”

Sau khi lắng nghe nội dung của bài viết “Bệnh sợ trách nhiệm”, để giúp các đồng chí đảng viên trong Chi bộ hiểu rõ các biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc, đồng chí Dương Thị Thanh đã trình bày tới hội nghị 25 biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc.

https://84866dde8c.vws.vegacdn.vn/UploadImages/news/2024/thcsphandinhgiot/admin/2024_3/27/5_27320241234.png?w=1130

Đồng chí Dương Thị Thanh trình bày 25 biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc

Từ đó, hội nghị đã có phần trao đổi thảo luận rất sôi nổi với ba tham luận và 7 ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí đảng viên trong chi bộ xoay quanh các vấn đềNhận thức của Đảng viên về tầm quan trọng của Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy Hà Nội; Liên hệ với Chi bộ trường THCS Phan Đình Giót, có hay không những dấu hiệu vi phạm Chỉ thị số 24-CT/TU, thực tế triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU tại nhà trường; Những giải pháp nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm trong công tác tại Chi bộ trường THCS Phan Đình Giót.

https://84866dde8c.vws.vegacdn.vn/UploadImages/news/2024/thcsphandinhgiot/admin/2024_3/27/6_27320241234.png?w=1130

https://84866dde8c.vws.vegacdn.vn/UploadImages/news/2024/thcsphandinhgiot/admin/2024_3/27/7_27320241234.png?w=1130

Các đồng chí đảng viên trong chi bộ tham gia đóng góp các tham luận và ý kiến tại hội nghị

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, các đ/c đảng viên đã hết sức tập trung và sôi nổi, hội nghị sinh hoạt chuyên đề tháng 03/2024 của Chi bộ trường THCS Phan Đình Giót đã diễn ra hiệu quả, thực sự có ý nghĩa lan tỏa tới các đồng chí đảng viên. Hy vọng với sự đồng lòng, quyết tâm, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm chi bộ trường THCS Phan Đình Giót sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm học, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Người đăng tin: Quản trị hệ thống

https://thcsphandinhgiot.pgdthanhxuan.edu.vn/chuyen-de-giao-duc/chi-bo-truong-thcs-phan-dinh-giot-long-trong-to-chuc-buoi-sinh-hoat-chuyen-de/ctfull/19155/142576?qi=999