Truy cập nội dung luôn
 
        
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN


Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1376
Lượt truy cập trong tuần: 6549
Lượt truy cập trong tháng: 23875
Lượt truy cập trong năm: 285458
Tổng số truy cập: 4048302

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Quận Thanh Xuân đẩy mạnh thực hiện xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính thuộc quận giai đoạn 2023-2025
Ngày đăng 22/03/2024 | 09:01  | Lượt xem: 76

Ngày 11/3/2024, UBND quận Thanh Xuân vừa có văn bản số 479/UBND-NV về việc thực hiện xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) thuộc quận giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, Phương án sắp xếp ĐVHC cấp phường thuộc quận Thanh Xuân, giai đoạn 2023-2025, cụ thể:

(1) Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thanh Xuân Nam vào phường Thanh Xuân Bắc.

- Tên gọi ĐVHC sau khi sắp xếp: Phường Thanh Xuân Bắc.

- Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới: Trụ sở phường Thanh Xuân Bắc cũ.

(2) Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Kim Giang vào phường Hạ Đình.

- Tên gọi ĐVHC sau khi sắp xếp: Phường Hạ Đình.

- Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới: Trụ sở phường Kim Giang cũ.

Để hoàn thiện việc xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC, UBND quận giao UBND 04 phường: Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Kim Giang, Hạ Đình.

- Niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND phường và các điểm sinh hoạt cộng đồng từ ngày 25/02/2024 đến hết ngày 25/3/2024.

- Niêm yết những tài liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri bao gồm đề án sắp xếp đơn vị hành chính; bản tóm tắt đề án, bao gồm các nội dung: Phương án sắp xếp ĐVHC; danh mục các văn bản chủ trương định hướng của Đảng, Nhà nước tại trụ sở UBND phường, các địa điểm sinh hoạt cộng đồng và tuyên truyền phổ biến trên hệ thống loa truyền thanh, tại các cuộc họp tổ dân phố trong thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri.

- Ban hành quyết định thành lập các tổ phát phiếu lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính (sau khi có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri, mỗi tổ có từ 03 đến 05 thành viên, mỗi tổ phát phiếu phụ trách một tổ dân phố).

- Chuẩn bị đủ tài liệu có liên quan phục vụ công tác lấy ý kiến cử tri.

- Báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy phường về đề án sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023-2025 xong trước ngày 28/3/2024.

- Tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn phường về đề án sắp xếp ĐVHC xong trước ngày 02/4/2024.

+ Sau khi lấy ý kiến cử tri (nếu có trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn tán thành) UBND phường gửi kết quả về phòng Nội vụ quận để gửi cho đơn vị tư vấn của Thành phố hoàn thiện đề án; nếu số người tán thành chưa đạt quá 50% tổng số cử tri trong tổ dân phố hoặc trong toàn phường thì UBND phường tổ chức lấy ý kiến cử tri lại theo quy định.

+ Trong thời hạn tối đa 02 ngày kể từ ngày hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, UBND phường tổng hợp và báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp ĐVHC gửi UBND quận (qua phòng Nội vụ) để tổng hợp.

- UBND phường báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ phường, báo cáo UBND quận để trình HĐND quận thông qua đề án sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023-2025 xong trước ngày 04/4/2024.

Cùng với đó, UBND quận giao phòng Nội vụ quận tham mưu phương án và lộ trình bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức phường dôi dư sau sắp xếp ĐVHC, thực hiện tinh giản biên chế, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư đảm bảo đúng theo quy định và các nội dung khác có liên quan...

Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng, hoàn thiện hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC theo quy định.

Phòng Văn hóa và Thông tin quận

Nguyễn Duy Hải