Truy cập nội dung luôn
 
        
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN


Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 447
Lượt truy cập trong tuần: 1465
Lượt truy cập trong tháng: 17307
Lượt truy cập trong năm: 253341
Tổng số truy cập: 4016185

AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Khai mạc Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4 mở rộng năm 2024 của Hội đồng QP&AN phường Thượng Đình năm 2024
Ngày đăng 01/05/2024 | 10:31  | Lượt xem: 56

Ngày 16/4/2024, UBND phường Thượng Đình, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh phường Thượng Đình tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 mở rộng cho cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên và hội viên thuộc đối tượng 4 mở rộng năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-HĐGDQP&AN ngày 09/4/2024 của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quận Thanh Xuân về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024; kế hoạch số 90/KH-HĐGDQP&AN ngày 09/4/2024, về việc Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 mở rộng năm 2024, đã được Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quận Thanh Xuân phê chuẩn.

Ngày 16/4/2024, UBND phường Thượng Đình, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh phường Thượng Đình tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 mở rộng cho cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên và hội viên thuộc đối tượng 4 mở rộng năm 2024. Đến dự  có các đồng chí trong Đảng ủy – UBND – UBMTTQ phường như: Đồng chí Lê Quyết Thắng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường; Đồng chí Chu Thị Mai Vân – UVTV - Chủ tịch UBMTTQ phường; Đ/c Nguyễn Cao Cường - ĐUV – Phó chủ tịch UBND phường – Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc Phòng & An Ninh và các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị - xã hội phường cùng các học viên là cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên và hội viên các tổ chức quần chúng của phường.

Tại lớp học, giảng viên Đồng chí Đại tá, Tiến sĩ: Phí Văn Hạnh – Chủ nhiệm bộ môn – Học viện Chính trị – Bộ Quốc Phòng đã lên lớp 7 chuyên đề:

1. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh.

2. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

3. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

5.  Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

6. Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

7. Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam và Luật Dự bị động viên.

 Lớp bồi dưỡng đối tượng 4 mở rộng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm giúp đội ngũ cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên và hội viên thuộc đối tượng 4 mở rộng của phường nắm và hiểu rõ hơn về các vấn đề Chính trị - Xã hội; An ninh – Quốc phòng. Từ đó, hướng cán bộ, hội viên và nhân dân vào đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau khi hoàn thành lớp học, các học viên sẽ được thảo luận, kiểm tra và viết bài thu hoạch.