Truy cập nội dung luôn
 
        
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN


Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1564
Lượt truy cập trong tuần: 6582
Lượt truy cập trong tháng: 23908
Lượt truy cập trong năm: 285491
Tổng số truy cập: 4048335

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THƯỢNG ĐÌNH

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

1

Ông Phạm Công Thùy

Chủ tịch UBND phường

2

Bà Phạm Thị Bình

Phó Chủ tịch UBND phường

 

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

1

Ông Phạm Văn Minh

Chủ tịch UBND phường

2

Ông Nguyễn Quang Trung

Phó Chủ tịch UBND phường

 

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

1

Ông Lê Văn Tuyến

Chủ tịch UBND phường

2

Bà Đinh Thị Tuyết Dung

Phó Chủ tịch UBND phường

3

Ông Vương Minh Hưng

Phó Chủ tịch UBND phường

 

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

1

Ông Lê Văn Tuyến

Chủ tịch UBND phường

2

Bà Đinh Thị Tuyết Dung

Phó Chủ tịch UBND phường

3

Ông Trần Phan Mỹ

Phó Chủ tịch UBND phường

 

STT

Họ Và Tên

Chức Danh

1

Ông Lê Văn Tuyến

Chủ tịch UBND phường

2

Bà Vũ Thị Hồng Hạnh

Phó Chủ tịch UBND phường

3

Ông Trần Phan Mỹ

Phó Chủ tịch UBND phường

 

STT

Họ và Tên

Chức Danh

1

Ông Phạm Thanh Nam

Chủ tịch UBND phường

2

Ông Nguyễn Cao Cường

Phó Chủ tịch UBND phường

3

Ông Trần Phan Mỹ

Phó Chủ tịch UBND phường

 

STT 

Họ và Tên

Chức Danh

1

Ông Nguyễn Mạnh Cường 

Chủ tịch UBND phường

2

Ông Nguyễn Cao Cường

Phó Chủ tịch UBND phường

3

Ông Trần Phan Mỹ

Phó Chủ tịch UBND phường