Truy cập nội dung luôn
 
        
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN


Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 653
Lượt truy cập trong tuần: 1084
Lượt truy cập trong tháng: 11095
Lượt truy cập trong năm: 272678
Tổng số truy cập: 4035522

Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Phường Thượng Đình Khóa VII

STT

Họ và Tên

Chức Danh

1

Đặng Đình Kỳ

Chủ tịch

2

Phạm Sen

Phó Chủ tịch

3

Trịnh Thị Hương

Phó Chủ tịch

Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Phường Thượng Đình Khóa VIII

STT

Họ và Tên

Chức Danh

1

Đặng Đình Kỳ

Chủ tịch

2

Phạm Sen

Phó Chủ tịch

3

Trịnh Thị Hương

Phó Chủ tịch

Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Phường Thượng Đình Khóa IX

STT

Họ và Tên

Chức Danh

1

Đặng Đình Kỳ

Chủ tịch

2

Phạm Sen

Phó Chủ tịch

3

Trịnh Thị Hương

Phó Chủ tịch

Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Phường Thượng Đình Khóa X

STT

Họ và Tên

Chức Danh

1

Phạm Ngọc Nam

Chủ tịch

2

Lê Quang Khoa

Phó Chủ tịch TT

3

Quang Chính

Phó Chủ tịch

Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Phường Thượng Đình Khóa XI

STT

Họ và Tên

Chức Danh

1

Lê Quyết Thắng

Chủ tịch

2

Quang Chính

Phó Chủ tịch TT

3

Trần Văn Nhiên

Phó Chủ tịch

 

Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Phường Thượng Đình Khóa XI

STT

Họ và Tên

Chức Danh

1

Chu Thị Mai Vân

Chủ tịch

2

Quang Chính

Phó Chủ tịch TT

3

Hà Dương Lân

Phó Chủ tịch