Truy cập nội dung luôn
 
        
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN


Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 814
Lượt truy cập trong tuần: 3351
Lượt truy cập trong tháng: 13362
Lượt truy cập trong năm: 274945
Tổng số truy cập: 4037789

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG THƯỢNG ĐÌNH Khóa III ( Nhiệm kỳ 1987 - 1989)

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Nguyễn Phú Cường

Bí thư Đảng ủy

2

Bùi Mạnh Dân

Tổ trưởng dân phố

3

Tạ Nhất Điện

Tổ trưởng dân phố

4

Cô Dung

 

5

Nguyễn Thúc Bảo

Bảo vệ

6

Phạm Văn Đức

Cán bộ Ủy ban nhân dân

7

Bà Hồng

Tổ trưởng dân phố

8

Lương Ngọc Toan

Hưu trí

9

Nhữ Đình Động

Cán bộ Nhà máy Thuốc lá Thăng Long

10

Đỗ Tăng Hào

Bí thư chi bộ

11

Chị Đợi

Nhà máy Cao Su

12

Nguyễn Thị Minh Hà

Cán bộ Ủy ban nhân dân

13

Phần

Tổ phó dân phố

14

Trần Văn Chấn

Chi ủy viên

15

Vũ Từ Khôi

Đại biểu nhân dân

16

Phạm Văn Minh

Công an phường

17

Đặng Bá Cường

Chi ủy viên

18

Nguyễn Tiến Lương

Quản đốc

19

Bùi Công Tiến

Tổ trưởng phụ lão

20

Nguyên

Tổ trưởng dân phố

21

Báo

Tổ trưởng dân phố

22

Võ Thị Kim Huê

Hội phó Phụ nữ phường

23

Lã Văn Đới

Xí nghiệp Xây lắp

24

Tạ Trần Đức

Bí thư chi bộ

25

Nguyễn Thị Hòa

Y tế trạm 5

26

Nguyễn Đức Cự

Công an phường

27

Lê Phước Quyền

Trưởng ban hòa giải phường

28

Lê Quang Đản

 

29

Phạm Thị Thanh

Cán bộ Ủy ban nhân dân

30

Hoàng Thị Lựu

Hội trưởng Phụ nữ phường

31

Ngô Nam Giao

Cán bộ Ủy ban nhân dân

32

Lê Hồng Phúc

Bí thư chi bộ

33

Trần Thị Ngọc Minh

Cửa hàng lương thực chất đốt

34

Ngân

Cửa hàng lương thực chất đốt

35

Chuyên

Ủy viên quân sự

36

Nguyễn Văn Sơn

Cán bộ Ủy ban nhân dân

37

Hoàng Hiển

Mặt trận

38

Vũ Đức Kình

Bí thư chi bộ

39

Bà Liên Kết

Giáo viên

40

Vương Minh Hưng

Phó bí thư Đoàn Thanh niên phường

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG THƯỢNG ĐÌNH Khóa IV ( Nhiệm kỳ 1989 - 1994)

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Lê Quang Đản

Thư ký Hội đồng nhân dân khóa III

2

Ngô Quang Giang

Đốc công

3

Nguyễn Văn Hồng

Cán bộ Nhà máy Cơ khí Hà Nội

4

Nguyễn Phú Cường

Bí thư Đảng ủy

5

Nguyễn Trọng Chiến

Tổ trưởng dân phố

6

Bùi Mạnh Dân

Tổ trưởng dân phố

7

Nguyễn Đức Cự

Công an phường

8

Trần Việt Hùng

Tổ trưởng dân phố

9

Phạm Văn Minh

Trưởng công an phường

10

Đậu Thị Thúy Hồng

Kế toán Nhà máy Thuốc lá Thăng Long

11

Võ Thị Kim Huê

Phó hội trưởng phụ nữ phường

12

Phạm Văn Đức

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

13

Phan Xuân Điểu

Tổ trưởng dân phố

14

Phạm Thị Mùi

Phó phòng Tài vụ  Nhà máy Thuốc lá Thăng Long

15

Chu Tuất Kiệt

Trưởng phòng Tài chính Nhà máy Xà phòng

16

Nguyễn Đức Lưu

Phó phòng Bảo vệ Nhà máy Xà phòng

17

Cao Thị Mai

Tổ trưởng sản xuất Nhà máy Xà phòng

18

Nguyễn Thị Minh Hà

Ủy viên Thư ký Ủy ban nhân dân phường

19

Đào Văn Đan

Tổ trưởng sản xuất Nhà máy Cao su Sao vàng

20

Nguyễn Thị Dỹ

Tổ trưởng dân phố

21

Đào Hùng Cường

Bí thư chi bộ Cao su

22

Nguyễn Viết Duy

Tổ trưởng dân phố

23

Nguyễn Đình Mùi

Công nhân Nhà máy Cao su Sao vàng

24

Trần Đình Vượng

Trưởng ban Kiểm soát hợp tác xã xây dựng

25

Hoàng Hiển

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

26

Đinh Văn Thịnh

Trưởng ban Bảo vệ nhà máy Cơ khí Hà Nội

27

Hồ Văn Khoa

Cụm Cự Lộc

28

Phạm Văn Châu

Cụm Cự Lộc

29

Nguyễn Thị Khoa

Công nhân

30

Tạ Trần Đức

Trưởng ban Quân sự phường

31

Lưu Đình Thủy

Bí thư Đảng ủy Xí nghiệp Xây lắp I

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG THƯỢNG ĐÌNH Khóa V ( Nhiệm kỳ 1994 - 1999)

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Trần Thị Kim Anh

Giáo viên trường Tiểu học Phan Đình Giót

2

Phạm Thị Bình

Cán bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân

3

Nguyễn Phú Cường

Bí thư Đảng ủy

4

Nguyễn Năng Cường

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

5

Lê Chinh

Trưởng ban hưu trí

6

Nguyễn Văn Chức

Tổ trưởng dân phố

7

Nguyễn Viết Duy

Trưởng phòng bảo vệ Công ty Cao su

8

Nguyễn Thị Dỹ

Thủ kho Công ty Cao su

9

Tạ Trần Đức

Cán bộ Quân sự phường

10

Tạ Nhất Điện

Tổ trưởng dân phố

11

Bùi Mạnh Dân

Tổ trưởng dân phố

12

Nguyễn Tiến Đồng

Tổ sản xuất giầy

13

Nguyễn Thị Minh Hà

Trưởng ban thư ký Hội đồng nhân dân khóa IV

14

Nguyễn Đức Hùng

Hộ sản xuất cơ khí

15

Vương Minh Hưng

Bí thư Đoàn phường

16

Phạm Văn Minh

Trưởng công an phường

17

Võ Hữu Nhơn

Tổ trưởng dân phố

18

Nguyễn Thị Nguyệt

Trưởng ban công tác Mặt trận Tổ quốc cụm Thăng Long

19

Phạm Công Thùy

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

20

Lê Kim Trọng

Bán quản trị Tập thể Xà phòng

21

Lê Vân

Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG THƯỢNG ĐÌNH Khóa VI ( Nhiệm kỳ 1999 - 2004 )

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Trương Thị Quỳnh Mai

Chủ tịch Hội đồng nhân dân

2

Nguyễn Tiến Trung

Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân

3

Phạm Công Thùy

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

4

Phạm Thị Bình

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

5

Phạm Văn Minh

Trưởng công an phường

6

Đặng Đình Kỳ

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

7

Nguyễn Thị Minh Hà

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

8

Nguyễn Văn Chức

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

9

Vy Thị Lan

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

10

Hoàn Văn Quy

Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND Cơ khí 1

11

Nguyễn Thế Khang

Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND Cơ khí 2

12

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND Thăng Long

13

Phan Thị Bảy

Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND Cao su

14

Trịnh Thị Hương

Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND Cự Lộc

15

Vũ Đình Liệt

Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND Cơ khí 3

16

Hoàng Thị Kim Oanh

Giáo viên trường THCS Phan Đình Giót

17

Nguyễn Đại Đồng

Trưởng ban công tác MTTQ cụm Thăng Long

18

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Phụ trách Trạm y tế phường

19

Đào Văn Đan

Trưởng ban công tác MTTQ cụm Thăng Long

20

Tạ Trần Đức

Cụm dân cư Cơ Khí 3

21

Vũ Ngọc Sửu

Tổ trưởng dân phố

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG THƯỢNG ĐÌNH Khóa VII ( Nhiệm kỳ 2004 - 2009)

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Phan Văn Độ

Chủ tịch Hội đồng nhân dân

2

Nguyễn Tiến Trung

Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân

3

Phạm Văn Minh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

4

Nguyễn Quang Trung

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

5

Lê Văn Tuyến

Trưởng công an phường

6

Nguyễn Thị Minh Hà

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ

7

Nguyễn Văn Chức

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

8

Vương Minh Hưng

Bí thư Đoàn phường

9

Vũ Thị Liên

Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ

10

Phạm Thị Thanh

Cán bộ  Tư pháp - Chính sách

11

Mai Thị Phương Anh

Trưởng Trạm y tế

12

Vũ Thị Hồng Hạnh

Cán bộ Dân số - Gia đình & Trẻ em

13

Lê Tố Oanh

Giáo viên trường THCS Phan Đình Giót

14

Nguyễn Xuân Điệu

Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND Cơ khí 1

15

Nguyễn Thế Khang

Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND Cơ khí 2

16

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND Thăng Long

17

Lê Văn Lợi

Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND Xà phòng

18

Phan Thị Bảy

Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND Cao su

19

Trịnh Thị Hương

Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND Cự Lộc

20

Vũ Đình Liệt

Tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND Cơ khí 3

21

Hoàng Ngọc Dậu

Tổ trưởng tổ dân phố 45B

22

Lê Công Minh Hùng

Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí

23

Nguyễn Thanh Tùng

Bí thư Đoàn Thanh niên Nhà máy Thuốc lá Thăng Long

24

Trần Hữu Tuế

Tổ trưởng tổ dân phố 30

25

Nguyễn Văn Dũng

Bí thư Chi bộ Cự Lộc 1

26

Nguyễn Thị Kim Hồng

Tổ phó tổ dân phố 44

27

Quang Chính

Tổ trưởng tổ dân phố 39B

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG THƯỢNG ĐÌNH Khóa VIII ( Nhiệm kỳ 2011 - 2016)

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Phạm Văn Minh

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường

2

Vũ Thị Hồng Hạnh

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường

3

Nguyễn Tiến Trung

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường

4

Lê Văn Tuyến

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

5

Đinh Thị Tuyết Dung

Ủy viên Ban Chấp hành – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

6

Phạm Văn Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Công an phường

7

Nguyễn Thế Khang

Đảng ủy viên – Chỉ huy trưởng quân sự phường

8

Phạm Ngọc Nam

Chủ tịch Mặt trận tổ quốc phường

9

Vũ Thị Liên

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường

10

Nguyễn Văn Thuế

Chủ tịch Hội Người Cao tuổi phường

11

Vương Minh Hưng

Bí thư Đoàn Thanh niên phường

12

Trần Thị Thanh

Phụ trách tuyên giáo Đảng ủy

13

Đặng Văn Minh

Phó Chỉ huy trưởng quân sự phường

14

Nguyễn Phương Linh

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường

15

Nguyễn Hồng Thuận

Bí thư Chi bộ Cơ khí 1B

16

Nguyễn Hữu Hiệp

Tổ trưởng tổ dân phố

17

Dương Thị Thanh

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phan Đình Giót

18

Nguyễn Đình Quang

Cán bộ hưu trí

19

Nguyễn Văn Chức

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường

20

Trần Đình Thắng

Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Thuốc lá Thăng Long

21

Lê Văn Lọi

Bí thư Chi bộ Xà phòng

22

Lê Thị Đỗng

Cán bộ hưu trí

23

Nguyễn Văn Thỉnh

Tổ trưởng tổ dân phố

24

Nguyễn Thị Giang

Cán bộ hưu trí

25

Nguyễn Hữu Cơ

Tổ trưởng tổ dân phố

26

Nguyễn Thị Mai Anh

Hiệu phó Trường Tiểu học Phan Đình Giót

27

Nguyễn Hồng Thuận

Cán bộ hưu trí

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG THƯỢNG ĐÌNH Khóa VIII ( Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Trịnh Thị Hồng Thủy

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường

2

Nguyễn Thế Khang

Ủy viên Ban Chấp hành – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường

3

Lê Văn Tuyến

Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

4

Vũ Thị Hồng Hạnh

Ủy viên Ban Chấp hành – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

5

Trần Phan Mỹ

Ủy viên Ban Chấp hành – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

6

Phạm Văn Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Công an phường

7

Phạm Ngọc Nam

Ủy viên Ban Thường vụ – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường

8

Nguyễn Quốc Khánh

Ủy viên Ban Chấp hành – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường

9

Vũ Thị Liên

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường

10

Chu Thị Mai Vân

Bí thư Đoàn Thanh niên phường

11

Phan Dao

Phó Chủ tịch Hội Người Cao tuổi phường

12

Ngô Xuân Quynh

Cán bộ hưu trí

13

Nguyễn Hồng Thuận

Cán bộ hưu trí

14

Nguyễn Đình Quang

Cán bộ hưu trí

15

Đàm Thái Vinh

Cán bộ hưu trí

16

Phạm Xuân Khánh

Cán bộ hưu trí

17

Nguyễn Anh Tuấn

Cán bộ hưu trí

18

Lê Thị Đỗng

Cán bộ hưu trí

19

Nguyễn Văn Lương

Cán bộ hưu trí

20

Đào Thị Kim Dung

Cán bộ hưu trí

21

Hà Dương Lân

Cán bộ hưu trí

22

Vũ Nguyên Đàm

Cán bộ hưu trí

23

Dương Thị Thanh

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phan Đình Giót

24

Phan Minh Hạnh

Cán bộ hưu trí

25

Nguyễn Thị Hồng

Cán bộ hưu trí

26

Lê Văn Trung

Cán bộ hưu trí

27

Nguyễn Văn Cơ

Cán bộ hưu trí