Truy cập nội dung luôn
 
        
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN


Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1375
Lượt truy cập trong tuần: 6548
Lượt truy cập trong tháng: 23874
Lượt truy cập trong năm: 285457
Tổng số truy cập: 4048301

Mẫu biểu đính kèm công khai QTNS 2017 Tại đây

Quyết định công khai quyết toán thu chi 2017 Tại đây

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 Tại đây

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 Tại đây

Công khai dự toán ngân sách năm 2020 (trình HĐND phường) Tại đây

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 Tại đây

Công khai thu chi ngân sách quý I Tại đây

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 Tại đây

Công khai thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 Tại đây

Công khai các quý năm 2023 Tại đây

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 Tại đây

Công khai dự toán ngân sách năm 2021 (trình HĐND phường) Tại đây

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 Tại đây

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý I/2021 Tại đây

Công khai quyết toán ngân sách năm 2020 Tại đây

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 Tại đây

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021 Tại đây

Công khai dự toán ngân sách năm 2022 Tại đây

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 1 năm 2022 Tại đây

Công khai quyết toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021 Tại đây

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 Tại đây

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 Tại đây

Công khai dự toán ngân sách năm 2023 Tại đây

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 1 năm 2023 Tại đây

Công khai quyết toán ngân sách năm 2022 Tại đây

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 2 năm 2023 Tại đây

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 3 năm 2023 Tại đây

Công khai các quý năm 2023 Tại đây

Công khai quý 4 năm 2023 Tại đây

Công khai dự toán năm 2024 Tại đây

Công khai quyết toán ngân sách năm 2023 Tại đây

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 1 năm 2024 Tại đây

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 2 năm 2024 Tại đây