Truy cập nội dung luôn
 
        
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN


Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 784
Lượt truy cập trong tuần: 1627
Lượt truy cập trong tháng: 15050
Lượt truy cập trong năm: 223041
Tổng số truy cập: 3985885

AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Tính ưu việt của Luật căn cước
Ngày đăng 11/04/2024 | 14:46  | Lượt xem: 86

Luật Căn cước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2023. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Luật Căn cước có 07 chương và 46 Điều.

 

1. Những điểm mới của Luật Căn cước?

(1) Chính thức đổi tên Căn cước công dân sang thẻ Căn cước;

(2) Khai tử Chứng minh nhân dân từ ngày 01/01/2025;

(3) Bổ sung quy định về việc tích hợp thông tin trong thẻ Căn cước;

(4) Bổ sung thông tin lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước;

(5) Bổ sung giấy tờ: Giấy chứng nhận căn cước cấp cho người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam;

(6) Cấp thẻ Căn cước cho người dưới 14 tuổi từ 01/7/2024;

(7) Từ ngày 01/7/2024, công dân sẽ có Căn cước điện tử;

(8) Bỏ quê quán, vân tay, đặc điểm nhân dạng trên thẻ Căn cước;

(9) Thủ tục cấp thẻ Căn cước: Phải lấy sinh trắc học mống mắt đối với các trường hợp công dân trên 06 tuổi;

(10) Hoàn thiện quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước.

https://congan.hanoi.gov.vn/giai-dap-phap-luat/tinh-uu-viet-cua-luat-can-cuoc-26474