Truy cập nội dung luôn
 
        
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN


Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 773
Lượt truy cập trong tuần: 3272
Lượt truy cập trong tháng: 13283
Lượt truy cập trong năm: 274866
Tổng số truy cập: 4037710

TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 2,5 ĐOẠN NGUYỄN TRÃI (QUỐC LỘ 6) ĐẾN ĐẦM HỒNG
Ngày đăng 27/05/2024 | 17:25  | Lượt xem: 94

Địa điểm tái định cư (TĐC)

UBND Thành phố chấp thuận quỹ nhà tái định cư cho Dự án tại Văn bản số 1792/VP-TNMT ngày 16/02/2023 (82 căn hộ tại nhà CTI.1B, CTI.2 Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai và 18 căn hộ tại nhà Dự án tòa nhà C1 (quỹ đất 20%) tại 289A đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy).

Điều kiện được xét TĐC

+ Theo Khoản 1, 2 Điều 7 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

https://thanhxuan.hanoi.gov.vn/chinh-tri-kinh-te-do-thi/-/asset_publisher/vtF9lCT0seRu/content/chinh-sach-tai-inh-cu-khi-thuc-hien-du-an-xay-dung-uong-vanh-ai-2-5-oan-nguyen-trai-quoc-lo-6-en-am-hong