Truy cập nội dung luôn
 
        
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN


Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 678
Lượt truy cập trong tuần: 1422
Lượt truy cập trong tháng: 17264
Lượt truy cập trong năm: 253298
Tổng số truy cập: 4016142

TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TREO CỜ TỔ QUỐC NHÂN DỊP KỶ NIỆM 49 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4; 138 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5 VÀ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ 07/5
Ngày đăng 01/05/2024 | 11:32  | Lượt xem: 77

Ngày 24/4/2024, UBND quận Thanh Xuân ban hành Thông báo số 140/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm Ngày Quốc tế Lao động 01/5 và kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)

 

Xem chi tiết Thông báo tại đây

https://thanhxuan.hanoi.gov.vn/van-hoa-xa-hoi/-/asset_publisher/qTXFQGHFvNHd/content/thong-bao-ve-viec-treo-co-to-quoc-nhan-dip-ky-niem-49-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-at-nuoc-30-4-138-nam-ngay-quoc-te-lao-ong-01-5-va-ky-nie